W skład Rady Nadzorczej Nystali S.A. wchodzą następujące osoby:

Jerzy Woźniak

Andrzej Krawczyk

Ewa Krawczyk