----Index----
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Strategia rozwoju

Nystal S.A. od początku swojej działalności ukierunkowała się na handel wyrobami hutniczymi, który w ponad 10 letniej historii był zawsze wiodącą dziedziną.
W ostatnim okresie po zakupie w 2001r. przedsiębiorstwa Bomis SA Zarząd spółki postawił na rozwój sprzedaży przetworzonych wyrobów hutniczych w postaci gotowych zbrojeń dla budownictwa.
Bomis S.A. spółka - "córka" stała się liderem przedsiębiorstw dostarczających zbrojenia dla budownictwa na budowy Polski południowej i całego kraju.
Nystal S.A. udoskonaliła i rozbudowała bazę magazynową w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 14. W najbliższym okresie spółka zamierza się skoncentrować na dalszym rozwoju sprzedaży wyrobów hutniczych ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji swoich towarów na rynku lokalnym dla średnich i drobnych klientów. Zamierza to osiągnąć poprzez:

  • zwiększenie zatrudnienia w biurach handlowych
  • zakup kolejnych urządzeń do cięcia wyrobów hutniczych
  • zakup urządzeń usprawniających załadunek
  • zwiększenie asortymentu towarów w magazynie
  • poszerzenie akcji reklamowej na rynku lokalnym

W 2008 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu regionalnych biur sprzedaży, które funkcjonują już w:

  • Gdyni
  • Opolu

Regionalne biura sprzedaży w miarę rozwoju mogą zostać przekształcone w oddziały spółki lub samodzielne przedsiębiorstwa.

Docelowo Zarząd Spółki zamierza rozbudować centrum serwisowe firmy w urządzenia pozwalające na arkuszowanie blach oraz konfekcję innych wyrobów według potrzeb klienta.
Wymienione działania powinny stworzyć warunki do perfekcyjnej obsługi każdego klienta oraz pozwolić na realizację najbardziej wyszukanych potrzeb.