FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Historia spółki

NYSTAL S.A. powstała w 1995r.ze struktur wcześniej już istniejącej Spółki C.T.H. "FOREM" Sp. z o.o. Firma w początkach działalności zajmowała się handlem wyrobami hutniczymi, węglem , koksem, dostawami surowców dla hutnictwa oraz handlem wyrobami przemysłowymi. W pierwszym okresie działalności spółka rozwijała intensywnie swoje kontakty handlowe oraz doskonaliła wewnętrzne struktury organizacyjne.
W związku z trudną sytuacją polskiego górnictwa w końcówce 1997 roku nastąpiły duże zmiany polegające na ograniczaniu handlu z górnictwem i firmami około górniczymi.
W tym okresie spółka zaczęła specjalizować się w dostawach stali dla budownictwa, przemysłu konstrukcji stalowych oraz surowców do produkcji hutniczej m.in. takich jak wapno do celów metalurgicznych, żelazostopy, druty rdzeniowe do modyfikacji stali oraz elektrody grafitowe i łożyska. Większość transakcji handlowych przeprowadzono w handlu tranzytowym, realizując zamówienia klientów bezpośrednio od producentów.
Wymienione zmiany charakteru działania spółki spowodowały systematyczne osiąganie dobrych, rosnących wyników handlowych, w efekcie czego w roku 2001 Zarząd Spółki podjął decyzję o zakupie akcji przedsiębiorstwa BOMIS S.A. Przedsiębiorstwo to do czasu restrukturyzacji przez NYSTAL S.A zajmowało się handlem wyrobami hutniczymi zajmując poślednią pozycję w tej dziedzinie.
Po restrukturyzacji BOMIS S.A. rozpoczął produkcję zbrojeń dla budownictwa w oparciu o nowoczesne maszyny zdobywając miejsce w czołówce firm działających w kraju. Do grona klientów Bomisu należą największe budowlane koncerny działające w Polsce. Ponadto w oparciu o zasoby terenowe i techniczne Bomisu, NYSTAL S.A. przekształcił się w nowoczesną firmę handlującą wyrobami hutniczymi z zasobami magazynowymi pozwalającymi zaspokoić szerokie potrzeby klientów.
W związku z tym, że firma osiągała dobre wyniki finansowe i istniała perspektywa dalszego jej rozwoju Zarząd NYSTAL S.A.pod koniec 2003 roku podjął decyzję o zakupie kontrolnego pakietu akcji Huty FERRUM S.A.
W 2005 roku wybudowano w Katowicach przy ulicy Konduktorskiej 14 nowoczesną halę magazynową o powierzchni 3000 m2, która spełnia wszystkie warunki do profesjonalnego składowania i przygotowania do wydawania wyrobów hutniczych dla najbardziej wymagających klientów.
Rozwój bazy magazynowej firmy NYSTAL S.A. umożliwia obecnie realizację zamówień zarówno dużych jak i średnich firm, a w szczególności klientów indywidualnych. Baza magazynowa pozwala na przygotowanie wyrobów łącznie z cięciem na określone przez klienta wymiary.
Inwestycja w halę magazynową wiąże się z realizacją strategii handlowej polegającej na rozwoju sprzedaży do segmentu średnich i małych firm z terenu aglomeracji śląskiej.
Plan strategiczny zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji w handlu wyrobami hutniczymi .