FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Historia spółki

NYSTAL S.A. powstała w 1995r.ze struktur wcześniej już istniejącej Spółki C.T.H. "FOREM" Sp. z o.o. Firma w początkach działalności zajmowała się handlem wyrobami hutniczymi, węglem , koksem, dostawami surowców dla hutnictwa oraz handlem wyrobami przemysłowymi. W pierwszym okresie działalności spółka rozwijała intensywnie swoje kontakty handlowe oraz doskonaliła wewnętrzne struktury organizacyjne.
W związku z trudną sytuacją polskiego górnictwa w końcówce 1997 roku nastąpiły duże zmiany polegające na ograniczaniu handlu z górnictwem i firmami około górniczymi.

Referencje i wyróżnienia